1980 yılında Sivas’ta doğdu. İlk öğretiminin ilk iki sınıfını Dumlupınar ilkokulunda, diğer üç sınıfını Vali Reşit Paşa ilkokulunda Sivas’ta tamamladı.1996 yılında dışardan bitirme sistemiyle ortaokuldan mezun oldu. 2002 yılında Açıköğretim lisesinde başladığı lise eğitimini 2005 yılında tamamladı. 2006 yılında girdiği ilk üniversite sınavında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2008 yılında ikinci defa girdiği üniversite sınavında Açıköğretim Fakültesi İlahiyat önlisans bölümünü kazandı. 2009 yılı Haziran ayında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türk Dil Kurumu işbirliği ile düzenlenen “Türkçemiz” konulu deneme yarışmasında “Yabancı Dilimiz Türkçe” adlı denemesi ile birincilik ödülü aldı. 2010 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından aynı yıl girdiği yüksek lisans sınavını kazanarak Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Halkbilimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 yılında İlahiyat Önlisans Bölümünden mezun oldu. 10.01.2013 tarihinde “Sivas’ta Dinî Musiki Folkloru” adlı yüksek lisans tezini savunarak mezun oldu.